Ο Θεατρικός Μόντης            Η Βουλή των Αντιπροσώπων τιμά τον Κώστα Μόντη            Λογότυπο            Η Unesco θέτει υπό την αιγίδα της το έτος Κώστα Μόντη            Κώστας Μόντης 100 Χρόνια από την γέννηση του             Η γλώσσα του Κώστα Μόντη - Γιώργος Μπαμπινιώτης            Ο Θεατρικός Μόντης στην Λεμεσό            Ετήσιο Μνημόσυνο του ποιητή Κώστα Μόντη            2014 Έτος Κώστα Μόντη - Εκδηλώσεις            Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2014            Γράμματα στη μητέρα - Μονόλογος του Κώστα Μόντη             Ημερίδα στην Αθήνα για τον ποιητή Κώστα Μόντη            Η Ελλάδα του Κώστα Μόντη            Επιστημονική ημερίδα: Ο Κώστας Μόντης και η Μόρφου            Ημέρα Ποίησης - Κώστας Μόντης 100 Χρόνια σ αυτή την μακρυνή γωνιά            Ημερίδα αφιερωμένη στον Κώστα Μόντη στην Σικελία στις 12 Μαΐου             Ο Κώστας Μόντης και ο Μουτουλλάς            Φιλολογικό Μνημόσυνο            Γράμματα στη Μητέρα - Αντικατοχική Εκδήλωση 17.07.2014            Καταστατική Συνάντηση             Έτος Μνήμης Κώστα Μόντη ανακηρύχθηκε το 2014           

Σκοποί

Οι σκοποί του Ιδρύματος είναι:

 • Η συγκέντρωση, ταξινόμηση, καταγραφή, ψηφιοποίηση, προβολή, διάδοση και μελέτη του έργου του ποιητή Κώστα Μόντη.
 • Η διαφύλαξη του έργου του Κώστα Μόντη αποτελούμενου από κάθε μορφής έγγραφα, άρθρα, ποιήματα, πεζογραφήματα, ομιλίες σε επετείους ή άλλες ευκαιρίες ή κατά την απονομή βραβείων ή άλλων τιμών σε αυτόν.
 • Η συμπαράσταση και ενίσχυση σε άτομα που βρίσκονται είτε στην Κύπρο και Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και τα οποία επιδιώκουν τη μελέτη, συγκέντρωση, διάσωση και αξιοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο του έργου του ποιητή.
 • Η προβολή και διάδοση της ποίησης του Κώστα Μόντη αλλά και της Ελληνικής ποίησης και λογοτεχνίας γενικότερα, με τη δημιουργία περιοδικών εκθέσεων, εκδόσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, συναυλιών όπως και οιωνδήποτε άλλων προσφόρων εκδηλώσεων.
 • Η ενίσχυση ταλαντούχων νέων ποιητών με την χορήγηση χρηματικών επάθλων σε αποφοίτους των Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης.
 • Η μετάφραση του έργου του Κώστα Μόντη στις κύριες γλώσσες που ομιλούνται αλλά και σε δευτερεύουσες, και η επιλογή των καταλληλότερων μεταφραστών και εκδοτικών οίκων με σκοπό πάντοτε να καταστεί γνωστό το έργο του Κώστα Μόντη στο εξωτερικό.
 • Η έκδοση των έργων του Κώστα Μόντη κατά τον προσφορώτερο τρόπο, με επιστημονική ταξινόμηση του έργου του του σε συνεννόηση πάντοτε με τα μέλη της οικογένειας του ποιητή και κατόπιν εγκρίσεώς τους και, αν υπάρχουν σχόλια, αυτά να ανταποκρίνονται προς την ιστορική αλήθεια.
 • Η προώθηση της έρευνας σχετικά με το έργο του Κώστα Μόντη σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ερευνητικά κέντρα όπως και άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς που ασχολούνται με την έρευνα στην Κύπρο, Ελλάδα και εξωτερικό.
 • Η δημιουργία ερευνητικού κέντρου που δεν θα περιορίζεται μόνο στο έργο του Κώστα Μόντη αλλά και στο έργο άλλων λογοτεχνών, αλλά και γενικά στις τέχνες και στις επιστήμες που αγγίζουν τα όρια των τεχνών.
 • Η προώθηση των Κυπριακών σπουδών ως παραγνωρισμένων Ελληνικών σπουδών ώστε να γίνουν γνωστές στο κοινό της Ελλάδας και των Ελληνικών κοινοτήτων του εξωτερικού.

Οι σκοποί αυτοί θα προωθηθούν για υλοποίηση με τα ακόλουθα μέσα:

 • Την ίδρυση ταμείου για την επίτευξη των σκοπών του ιδρύματος.
 • Την προώθηση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της λογοτεχνίας και ποίησης αλλά και της μουσικής, ζωγραφικής και άλλων τεχνών.
 • Την ενθάρρυνση και παρότρυνση των μαθητών και φοιτητών και εν γένει των νέων να ασχοληθούν με την λογοτεχνία και την ποίηση. Ο πιο πάνω στόχος μπορεί να επιτευχθεί με την βράβευση μαθητών που διακρίνονται ιδιαίτερα για την επίδοση τους στους πιο πάνω τομείς κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στις σχολές Μέσης Εκπαίδευσης αλλά και σε τυχόν διαγωνισμούς που μπορούν να προκηρύσσονται από καιρού εις καιρόν για το σκοπό αυτό.
 • Την δημιουργία μόνιμης συλλογής με προσωπικά αντικείμενα ή άλλα κειμήλια που σχετίζονται με τον Κώστα Μόντη ή με την νεότερη ιστορία της Κύπρου και του Ελληνισμού.
 • Την ανάθεση και χρηματοδότηση ερευνών, εκδόσεων και μελετών που έχουν σχέση με τους σκοπούς του Ιδρύματος.
 • Τη βράβευση αξιόλογων ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών που τυγχάνουν ξεχωριστής και καθολικής αναγνώρισης και εκτίμησης από το κοινό της Κύπρου για τη γενική προσφορά τους στον τόπο.
 • Την συνεργασία με άλλα ιδρύματα, πανεπιστήμια και παρεμφερείς οργανισμούς με στόχο την έρευνα και διδασκαλία σε θέματα που σχετίζονται με την Κύπρο και τον Ελληνισμό.
 • Την κατασκευή, συντήρηση, μετατροπή, προσαρμογή και χρησιμοποίηση οποιωνδήποτε οικημάτων, υποστατικών, έργων, οργάνων, μηχανών ή άλλης ακίνητης ή κινητής περιουσίας αναγκαίας ή κατάλληλης για τους σκοπούς του Ιδρύματος.
 • Την λήψη τέτοιων μέτρων με προφορικές ή γραπτές εκκλήσεις, δημόσιες συγκεντρώσεις ή άλλως πως, όπως από καιρού εις καιρό θα κρινόταν σκόπιμο με σκοπό να προκαλέσει ή εξασφαλίσει συνεισφορές στο ταμείο του Ιδρύματος οποιασδήποτε φύσεως και η αποδοχή τέτοιων συνεισφορών είτε υπό μορφή δωρεών, ετήσιων ή άλλων συνδρομών, κληροδοτημάτων, λαχείων, μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων κάθε είδους και κάθε είδους οικονομικής βοήθειας ή άλλως πως.
 • Τη διοργάνωση διαλέξεων ή σεμιναρίων ή εκθέσεων ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Ιδρύματος. Η ίδρυση και συντήρηση εξειδικευμένης βιβλιοθήκης, η οποία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες έρευνας των αντικειμένων που αναφέρονται στους σκοπούς του Ιδρύματος.
 • Την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την ανάγκη διαφύλαξης της πολιτιστικής και εθνικής κληρονομιάς της Κύπρου.